סקול מרקט שיווק והפצה – ממתקים בסיטונאותמזון, שתיה וממתקים בסיטונאות